Skip to main content

Begravning

Ett sista farväl skall hedra och visa respekt. Utifrån vad jag får berättat om den avlidne skapar jag personliga begravnings arrangemang.

Intressant för mig att veta är om den avlidne hade några speciella intressen och passioner eller favoritmiljöer och färger som skall återspeglas i arrangemangen. Jag köper in blommor speciellt för varje beställning och behöver därför 1 veckas framförhållning.

Jag levererar till de olika ceremoni lokalerna inom Helsingborgs kommun.